Dicţionar

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V


Valoare nominala obligatiune - valoarea de inregistrare a unei obligatiuni; daca inmultim valoarea nominala a unei obligatiuni cu numarul de obligatiuni obtinem valoarea totala a imprumutului obligatar.

Valori mobiliare - instrumente negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscriere in cont, care confera detinatorilor drepturi patrimoniale (drepturi de proprietate sau drepturi de creanta) asupra emitentului, conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora; valori mobiliare sunt actiunile, obligatiunile, titlurile emise de administratia publica centrala si locala, precum si instrumentele financiare derivate si alte titluri de credit, incadrate de C.N.V.M. in aceasta categorie.