Dicţionar

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V


Persoane care actioneaza in mod concertat - doua sau mai multe persoane care au incheiat un acord expres sau tacit in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot pentru a infaptui o politica comuna. Pana la proba contrara, urmatoarele persoane sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat:

a) persoanele implicate;

b) societatea-mama impreuna cu filialele sale, precum si oricare dintre filialele aceleiasi societati-mama intre ele;

c) o societate comerciala cu membrii consiliului sau de administratie si cu persoanele implicate, precum si aceste persoane intre ele;

d) o societate comerciala cu fondurile ei de pensii si cu societatea de administrare a acestor fonduri.


Persoane expuse din punct de vedere politic (PEP) - sunt acele persoane fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii directi ai familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.

Persoane fizice care detin functii publice importante includ: sefi de stat, sefi de guvern, ministri, consilierii acestora, secretari de stat, membrii Parlamentului sau ai altor organisme juridice importante, membrii Curtii de Conturi sau ai consiliului de administratie al Bancii Centrale, ambasadori, diplomati si ofiteri de rang inalt in cadrul fortelor armate, membrii ai consiliului de administratie, ai managementului superior sau ai consiliului de supraveghere al intreprinderilor de stat.

Membrii apropiati ai familiei includ: sotul/sotia, copii si sotii/sotiile acestora sau partenerii acestora, parintii.

Persoane care sunt asociati apropiati reprezinta orice persoana care detine calitatea de asociat impreuna cu PEP, in cadrul unor entitati legal infiintate, sau care mentine legaturi stranse de afaceri cu PEP.

Piata Bear - Piata a titlurilor financiare sau de marfuri cu preturi descendente, in scadere.

Piata Bull - Piata a titlurilor financiare sau de marfuri cu preturi ascendente, in urcare.

Piata Deal - Piata auxiliara a pietei Regular, de negociere, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pa blocuri de tranzactionare si pentru care B.V.B. stabileste o valoare minima a tranzactiei; variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Deal se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

Piata Odd Lot - Piata auxiliara a pietei Regular, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza in cantitati mai mici decat un bloc de tranzactionare; variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Odd Lot se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

Piata primara - Piata pe care se vand/cumpara titlurile nou emise, astfel realizandu-se finantarea agentilor economici.

Piata reglementata - reprezinta o piata care functioneaza regulat si opereaza in mod ordonat, respecta regulile emise sau autorizate de CNVM, care definesc conditiile de acces pe piata, de operare si de admitere la cota oficiala a anumitor instrumente financiare sau a altor instrumente financiare si cerintele de raportare si transparenta, in vederea asigurarii protectiei investitorilor.

Piata Regular - Piata principala in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pe blocuri de tranzactionare; in aceasta piata se determina pretul de referinta al valorilor mobiliare.

Piata secundara - Piata organizata care functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea C.N.V.M.; spre deosebire de piata priamara unde se plaseaza titlurile nou emise, in cadrul pietei secundare se opereaza tranzactii cu titlurile deja emise.

Piata Unlisted - Piata in care se tranzactioneaza valorile mobiliare care nu sunt inscrise la cota BVB; aceasta piata nu are piete auxiliare asociate.

Pozitie de control - Participare la capital care confera unui actionar sau unui grup de actionari care actioneaza in mod concertat, cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului.

Pozitie majoritara - Participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari ce actioneaza in mod concertat, fie mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot la adunarea generala a emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie a emitentului.

Pozitie majoritara absoluta - Participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari ce actioneaza in mod concertat, fie mai mult de 75% din totalul drepturilor de vot in consiliul de administratie, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si revoca toti membrii din consiliul de administratie a emitentului.

Practicile de piata acceptate - Se refera la practicile utilizate in cadrul uneia sau a mai multor piete si care sunt agreate de C.N.V.M., in conformitate cu procedurile comunitare.

Preluare - dobandirea unei pozitii majoritare in cadrul unei societati.

Pret brut (%) obligatiune - Pret care include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB; pretul brut este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

Pret de deschidere - Pret la care o actiune incepe o zi de tranzactionare.

Pret de referinta - Pret fata de care se calculeaza variatia de pret a unui simbol in ziua sedintei de tranzactionare; reprezinta pretul de inchidere din piata principala a simbolului inregistrat in sedinta de tranzactionare precedenta.

Pret net (%) obligatiune - Pretul care nu include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB; pretul net este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

Profit pe actiune - raportul dintre profitul net exprimat in lei si numarul de actiuni emise de societate; acest indicator poate fi calculat si in valuta, folosind raportul dintre profitul net exprimat in valuta respectiva (la cursul mediu din anul corespunzator profitului) si numarul de actiuni emise de societate; profitul pe actiune este utilizat la calcularea altor indicatori care ajuta in a determina daca o actiune este sub sau supraevaluata, un astfel de indicator este raportul pret/profit. (PER).