Dicţionar

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V


Obligatiune - valoare mobiliara negociabila, care confera detinatorului calitatea de creditor; emitentul poate fi statul, un organism public al administratiei centrale sau locale, sau o societate comerciala; obligatiunile emise confera detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta de catre emitent.

Oferta publica de cumparare - oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau transmisa pe alte cai; o conditie esentiala este ca posibilitatile de receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare sa fie egale.

Oferta publica de preluare - oferta publica de cumparare de valori mobiliare facuta de o persoana fizica sau juridica cu scopul de prelua o societate comerciala detinuta public.

Oferta publica de vanzare - oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, conditia fiind posibilitatea egala de receptare din partea a minim 100 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei.

Oferta publica primara - oferta publica avand ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii; scopul ofertei publice primare fiind acela da a plasa spre tranzactionare pe piata valori mobiliare.

Oferta publica secundara - oferta publica ulterioara emisiunii, avand ca obiect un pachet de valori mobiliare emise anterior.

Ofertant de valori mobiliare - emitent sau proprietar de valori mobiliare care ofera spre subscriere sau vanzare valorile mobiliare prin oferta publica.

Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare (O.E.V.M.) - departament din cadrul C.N.V.M. specializat in inregistrare valorilor mobiliare.

Optiune - tip de contract standardizat care creeaza pentru cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit pana la sau la data expirarii.

Ordin - reprezinta instructiuni, indicatii, considerate cu buna-credinta date de Client sau un reprezentant al acestuia si primite de S.C. S.S.I.F. IEBA TRUST SA, cu privire la serviciile asumate prin prezentul contract si care au fost primite de catre Intermediar in modalitatea, la adresa si prin mijloacele stabilite de comun acord.

Ordin anulat - ordin de cumparare anulat inaintea executarii; anularea ordinului poate avea loc in orice moment daca acesta nu a fost executat.

Ordin Day - ordin pentru cumpararea/vanzarea de actiuni care expira daca nu a fost executat sau anulat in ziua in care a fost plasat; daca ordinul day este plasat dupa inchiderea bursei, valabilitatea ordinul se extinde pentru urmatoarea zi de tranzactionare.

Ordin la piata - ordin de tranzactionare care presupune executarea imediata a acestuia, inaintea ordinelor limita si in ordinea inregistrarii lor, la cel mai bun pret al pietei.

Ordin limita - ordin de tranzactionare care impune o restrictie asupra pretului de vanzare sau de cumparare, printr-un. astfel de ordin clientul nu va plati niciodata mai mult decat pretul limita la cumparare si nu va accepta mai putin decat pretul limita la vanzare.

Ordin respins - ordin care nu indeplineste conditiile de validitate.