Dicţionar

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V


Manipularea pietei - a) tranzactii sau ordine de tranzactionare: 1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare; 2. care mentin, prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand impreuna, pretul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial;

b) tranzactii sau ordine de tranzactionare care presupun procedee fictive sau orice alta forma de inselaciune;

c) diseminarea de informatii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice alta modalitate, care da sau ar putea sa dea semnale false sau care induc in eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor si stirilor false sau care induc in eroare, in conditiile in care persoana care a diseminat informatia stia sau trebuia sa stie ca informatia este falsa sau induce in eroare. Referitor la jurnalisti, in exercitarea profesiunii lor, diseminarea informatiilor va fi luata in considerare tinandu-se cont de regulile care reglementeaza activitatea acestora, exceptie facand persoanele care utilizeaza aceste informatii in scopul obtinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri


Marcare la piata - Actualizarea Contului in marja al Clientului, respectiv a Pozitiilor deschise in numele Clientului, pe baza pretului de cotare din sedinta de tranzactionare in care se realizeaza marcarea la piata.

Marja - Garantia constituita si mentinuta de investitor la un SSIF, pentru achizitii de valori mobiliare sau alte instrumente financiare pe credit sau desfasurarea de operatiuni cu instrumente financiare derivate.

Marja de mentinere - Nivelul minim al disponibilitatilor pe care Clientul trebuie sa le mentina in Contul in marja deschis la Intermediar ulterior incheierii oricaror tranzactii avand ca obiect instrumente financiare derivate, respectiv ulterior initierii oricaror pozitii pe piata de instrumente financiare derivate si aferenta tuturor pozitiilor deschise in numele Clientului la un moment dat.

Marja initiala - Nivelul minim al disponibilitatilor pe care Clientul trebuie sa le detina in Contul in marja deschis la Intermediar anterior initierii oricarei tranzactii avand ca obiect instrumente financiare derivate, respectiv anterior initierii deschiderii oricarei pozitii pe piata de instrumente financiare derivate.

Market-maker - Participantul la piata care se angajeaza sa mentina lichiditatea pietei pentru un instrument financiar tranzactionat in Piata Reglementata, utilizand propriul capital, prin introducerea si mentinerea de oferte ferme de cumparare si vanzare in nume propriu.

Mijloace de comunicare la distanta - reprezinta orice mijloc de comunicare, fara  a necesita prezenta fizica simultana a Intermediarului si a Clientului, beneficiar de servicii de investitii financiare, si care poate fi utilizat pentru realizarea acordului de vointa intre parti si a obiectului Contractului (TELEFON, FAX, E-MAIL, INTERNET).