Dicţionar

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V


Data de inregistrare - data calendaristica, stabilita in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, care serveste la identificarea actionarilor asupra caror se vor aplica deciziile Adunarii Generale a Actionarilor; data de inregistrare este ulterioara datei intrunirii Adunarii Generale.

Data decontarii - reprezinta data la care devin scadente obligatiile inregistrate la Depozitarul Central si care sunt rezultate in urma incheierii tranzactiilor in sistemele de tranzactionare, respectiv obligatia de livrare a Instrumentelor financiare si obligatia de plata a fondurilor banesti.

Depozitar Central - reprezinta o societate autorizata, reglementata si supravegheata de CNVM care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu Instrumente financiare, precum si alte operatiuni in legatura cu acestea, astfel cum sunt definite in Legea nr. 297/2004, avand calitatea de administrator al unui sistem de plati care asigura compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu Instrumente financiare.

Dividend - Parte a profitului net ce se distribuie periodic sub forma de bani sau actiuni actionarilor unei societati; dividendele trebuie declarate ca venit in anul in care sunt primite, fiind impozabile.

Drept de preemptiune - Dreptul detinatorilor de actiuni comune ale unei societati de a cumpara, cu prioritate, la pret de subscriptie, actiuni dintr-o noua emisiune a aceleasi societati, inainte ca ele sa fie oferite pe piata.