Dicţionar

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V


Banca/Agent Custode - se refera la o banca comerciala, institutie de credit, societate de servicii de investitii financiare autorizata de Banca Nationala a Romaniei sau CNVM sa furnizeze servicii de decontare si custodie a instrumentelor financiare si care are incheiat un contract cu Depozitarul Central in baza reglementarilor specifice de custodie emise de Depozitarul Central si CNVM.

Broker - Persoana autorizata de C.N.V.M. pentru a intermedia vanzarea si/sau cumpararea de valori mobiliare in contul clientului.

Bursa de Valori Bucuresti - institutie publica cu personalitate juridica, infiintata prin decizia C.N.V.M., care constituie piata oficiala si organizata pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota de catre societatile de servicii de investitii financiare membre; Bursa de Valori Bucuresti a fost reinfiintata in anul 1995, prima zi de tranzactionare fiind 20 noiembrie 1995.

Bursa Electronica RASDAQ (BER) - Piata reglementata, extrabursiera, infiintata pentru tranzactionarea actiunilor distribuite in cadrul Programului de Privatizare in Masa, a carei functionare ca entitatate de sine statatatoare a incetat in urma fuziunii cu BVB.