Dicţionar

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V


Actionar semnificativ - Persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz.

Actiune - strong>Titlu financiar reprezentand contributia detinatorului la capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni, care evidentiaza un drept de proprietate asupra emitentului si confera titularului calitatea de actionar; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, acestea din urma conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit inaintea oricaror alte beneficii, precum si drepturile recunoscute detinatorilor de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota in Adunarile Generale
Active - Inseamna instrumente financiare in sensul Legii 297/2004 precum si sume de bani exprimate in lei sau alte valute detinute de catre Client in conturile IEBA TRUST SSIF SA.

Agent pentru servicii de investitii financiare - Persoana fizica autorizata de C.N.V.M. care actioneaza ca reprezentant exclusiv al unei societati de servicii de investitii financiare in executarea de operatiuni (vanzare si/sau cumparare) cu instrumente financiare in numele si pe seama acelei societati.

Apel in marja - Cererea cu titlu de obligativitate adresata de Intermediar Clientului pentru a depune in Contul in marja sumele necesare atingerii nivelului marjei de mentinere.

Ask - Pretul cel mai mic la care un participant la piata este dispus sa vanda actiuni la momentul respectiv; daca introduceti un ordin pentru a cumpara actiuni, cel mai probabil veti plati pretul "Ask".

Asociatia Brokerilor - asociatia profesionala non-profit a societatilor de servicii de investitii financiare, cu personalitate juridica, autorizata de catre C.N.V.M., avand ca scop promovarea si reprezentarea intereselor comunitatii brokerilor.