Comunicate IEBA TRUST

 

Informare privind Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor SAL-FIN

In cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară s-a infiintat Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar, denumită SAL-FIN, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi şi care oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură SAL şi funcţionează exclusiv în cadrul A.S.F.

SAL-FIN  este singura entitate de soluţionare alternativă a litigiilor ce pot apărea între consumatori / investitori și entitățile pieței pieței de capital autorizate, reglementate și/sau supravegheate de ASF.

Prin intermediul membrilor Corpului de conciliatori, experți total independenți, cu experiență în domeniul financiar non-bancar, se realizează soluționarea extrajudiciară a litigiilor care intră în sfera de competențe a SAL-Fin.

Consumatorii / Investitorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul / Intermediarul în cauză, pe cale amiabila.

Organizarea şi soluţionarea alternativă a litigiilor se realizează prin procedura SAL finalizată cu propunerea unei soluţiisau procedura SAL finalizată cu impunerea unei soluţii.

Procedura de soluționare prin propunerea unei soluții (PPS) reprezintă soluționarea unui litigiu sub supravegherea și îndrumarea unui conciliator din cadrul SAL-Fin. În urma propunerilor făcute de acesta, a sugestiilor și concesiilor părților, se poate ajunge la un rezultat unanim acceptat. Înainte de a accepta soluţia propusă, părţile sunt informate cu privire la: posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia propusă, faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară, precum și că soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare.

(Descarcă aici procedura de soluționare a unui litigiu prin propunerea unei soluții - PPS.) 

Prin Procedura de soluționare prin impunere a unei soluții (PIS), părțile reprezentate în litigiu pot desemna un conciliator unic sau o comisie formată din trei conciliatori. Înainte de a alege această posibilitate de soluţionare a litigiului, părţile sunt informate cu privire la condițiile speciale ale unei astfel de alegeri, și anume: caracterul obligatoriu al soluţiei întrucât părţile nu au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia, niciuna dintre părţi nu se poate retrage din procedură și implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară separată. Soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare.

(Descarcă aici procedura de soluționare a unui litigiu prin impunerea unei soluții - PIS.)

Pentru mai multe informatii accesati pagina oficiala SAL-FINhttp://www.salfin.ro/

 

Notificare privind plata dividendelor

Va aducem la cunostinta ca, urmare a noilor prevederi legislative (Regulamentul ASF nr. 3/2015), procesarea platilor reprezentand dividende sau orice alte sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare urmeaza a se realiza prin intermediul Depozitarului Central si Participantilor la care acesti detinatori au cont de tranzactionare deschis.

Astfel, actionarii persoane fizice sau juridice - clienti ai SSIF IEBA TRUST S.A. care, la data de inregistrare aprobata de A.G.A. unui emitent, detin actiuni in contul global clienti deschis la SSIF IEBA TRUST S.A., vor primi dividendele aferente detinerilor respective in Contul Bancar Clienti IEBA TRUST S.A.

Sumele primite de Client vor fi evidentiate de SSIF IEBA TRUST S.A. in Contul Clientului, conform prevederilor Contractului de prestari servicii de investitii financiare si vor putea fi retrase la cererea expresa a Clientului.

In prezent Depozitarul Central percepe un tarif pentru procesare distributiei de dividende de 2 lei/client/eveniment corporativ. Tarifele in vigoare percepute de Depozitarul Central sunt disponibile la adresa www.depozitarulcentral.ro, sectiunea Tarife/Tarife participanti.  

Notificare privind plata dobanzilor 

Va informam ca incepand cu data de 01.01.2015, societatea noastra nu va mai acorda clientilor dobanzi aferente disponibilului de numerar aflat in conturile de clienti. Acest lucru se datoreaza faptului ca dobanzile pentru depozite practicate de bancile comerciale au scazut constant in ultima perioada, urmare a reducerii dobanzii de politica monetara.  

Informarea clientilor cu privire la evaluarea adecvarii conform cerintelor MiFID - Instructiunea CNVM Nr. 8/2012

In cazul prestarii serviciului de consultanta de investitii si/sau administrare portofoliu, IEBA TRUST solicita iar clientul trebuie sa furnizeze informatii corecte si suficiente cu privire dar nelimitandu-se la: cunostinte, experienta, situatie financiara, obiective etc, astfel incat IEBA TRUST sa poata recomanda acestuia serviciul adecvat profilului sau. In acest sens, clientul va completa un chestionar si va trebui sa actualizeze informatiile continute de chestionarul respectiv cel putin semestrial, in functie de gradul sau de risc.
Evaluarea adecvarii reprezinta procesul de colectare a informatiilor relevante despre clientul respectiv, precum si evaluarea ulterioara a oportunitatii unui anumit instrument financiar pentru acel client. IEBA TRUST va prezenta clientului si notiunea de risc de investitii precum si relatia dintre risc si randamentul investitional.
In vederea actionarii in cel mai bun interes al clientului, in functie de informatiile mentionate mai sus, IEBA TRUST va lua in considerare natura si amploarea serviciului pe care il va putea furniza clientului in functie de cunostintele, experienta, situatia financiara si circumstantele sociale ale clientului.
Informatiile pe care Societatea le colecteaza depind de nevoile si situatia clientului. In cazul in care clientul nu furnizeaza toate informatiile solicitate prin Chestionarul MiFID pentru evaluarea adecvarii clientului (obiectivele investitionale, situatia financiara, experienta si cunostintele in domeniul investitiilor financiare), IEBA TRUST SA va refuza deschiderea contului de client administrat discretionar, deoarece nu va reusi sa  stabileasca daca:
- clientul are posibilitatea financiara de a suporta orice risc de investitie asumat in conformitate cu obiectivele sale investitionale; 
- clientul are experienta si cunostintele necesare pentru a intelege riscurile pe care le implica tranzactia sau administrarea portofoliului sau.
Totodata IEBA TRUST SA nu va avea o baza suficienta pentru a evalua daca tranzactiile pe care intentioneaza sa le efectueze in cadrul serviciului de administrare de portofoliu corespund obiectivelor investitionale ale clientului respectiv si nu va putea furniza clientului un serviciu de administrare a investitiilor corespunzator profilului sau. 
In situatia in care IEBA TRUST presteaza servicii de investitii pentru un client profesional, aceasta este indreptatita sa presupuna ca, in ceea ce priveste produsele, tranzactiile si serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul poseda nivelul de experienta si de cunostinte necesar - mentionat in “Chestionarul MiFID pentru evaluarea adecvarii clientului”. 

Notificare privind plata dobanzilor

Avand in vedere ultimele modificari cu privire la impozitarea  persoanelor fizice rezidente si nerezidente cu 16% a veniturilor din dobanzi la depozitele la vedere /conturi curente si instrumentele de economisire, modificari introduse prin Ordonanta de Urgenta nr. 58/28 iunie 2010, 
Va informam ca incepand cu data de 01.08.2010, societatea noastra va plati dobanzi numai clientilor care au un sold minim de lichiditate in cont de 2.000 Ron (la momentul constituirii depozitelor over-night). Limita de 2.000 Ron reprezinta suma minima de deschidere/mentinere activa a contului dumneavoastra de tranzactionare.

Modificarea Codului Fiscal ce intra in vigoare de la 1 iulie 2010

In acest sens, va prezentam ultimele modificari aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta nr. 58/28 iunie 2010, ce intra in vigoare incepind cu data de astazi, 1 iulie 2010, modificari care privesc relatia contractuala dintre IEBA TRUST si clientii sai:
• Impozitarea  persoanelor  fizice rezidente si nerezidente cu 16% a veniturilor din dobanzi la depozitele la vedere /conturi curente si instrumentele de economisire; 
• Unificarea cotei de impunere a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de valoare la 16%, indiferent de perioada de detinere a titlurilor si reportarea pierderii nete anuale in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi; 
• Introducerea raportarii trimestriale de catre contribuabil a acestor venituri precum si metoda de calcul aplicabila si mentinerea raportarii anuale prin care se stabileste impozitul anual de plata sau de restituit.   
• Plata trimestriala a impozitului de 16% pe castigul obtinut din piata de capital de catre contribuabil, in baza situatiei de portofoliu primit de la SSIF. Incepind cu data de 01.07.2010, SSIF nu va mai retine la sursa impozitul de 1 % pe castigul obtinut din piata de capital.   
• Castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract (pe piata Forex) pentru persoane fizice rezidente si nerezidente, se impoziteaza cu o cota de 16%. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine SSIF.

In lipsa unor norme de aplicare a acestor prevederi, desi Ordonanta de Urgenta produce efecte incepand cu 1 iulie 2010, consideram ca implementarea acestora va fi extrem de dificila motiv pentru care va informam ca exista probabilitatea de a reveni cu o completare la prezenta notificare.

Calcularea impozitului pe castigurile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate pe piata FOREX.

Va informam ca, potrivit Codului Fiscal, incepand cu 1 Ianuarie 2010 a fost reluata procedura de calculare si plata a impozitului pe castigurile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare. Astfel, castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationalala a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 1% la fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentand plata anticipata, se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei de impunere. Impozitul anual datorat se stabileste de catre contribuabil prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net anual al fiecarui contribuabil.

Modificarea regimului dobanzii.

Va informam ca incepand cu data de 15.12.2009, IEBA TRUST a modificat regimul dobanzii aferente sumelor de bani detinute de clienti in contul curent de clienti, ca urmare a modificarii procedurii interne privind acordarea dobanzilor catre clienti.

Noua dobanda va fi in cuantum de 4%/an si se va aplica numai sumelor de bani detinute de clienti in contul clientilor.

Suma minima de bani pe care clientul trebuie sa o vireze/pastreze in contul sau de client deschis la Ieba Trust.

Va informam ca suma minima de bani pe care clientul trebuie sa o vireze/pastreze in contul sau de client deschis la Ieba Trust, in vederea efectuarii de tranzactii este urmatoarea:

Tip de cont Suma
Cont Discretionar 30 000 RON
Cont Regular  2 000 RON

 In caz contrar, IEBA TRUST poate proceda la inchiderea contului de tranzactionare si la incetarea contractului fara nici o alta notificare prealabila.

Incepand cu 01.01.2010 a fost reluata procedura de calculare si plata a impozitului pe castigurile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare.

Va informam ca, potrivit Codului Fiscal, incepand cu 1 Ianuarie 2010 a fost reluata procedura de calculare si plata a impozitului pe castigurile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare.

Procedura utilizata incepand cu 2010 este similara cu cea folosita anterior anului 2009, si anume:
• Pentru persoanele fizice rezidente si nerezidente, IEBA TRUST va retine si va transfera la bugetul de stat sumele reprezentand impozitul pe castigul din transferul titlurilor de valoare cu retinere la sursa, cu exceptia nerezidentilor care, pe baza unei Conventii de evitare a dublei impuneri semnate intre Romania si tara de origine, solicita plata impozitului in tara de origine. Documentul justificativ pentru nerezidenti este Certificatul de rezidenta fiscala sau un alt document justificativ similar emis de autoritatea fiscala din tara de origine. Castigul sau pierderea rezultat/rezultata din transferul titlurilor de valoare se determina la data incheierii tranzactiei, si reprezinta diferenta pozitiva sau negativa dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valoare, diminuata, dupa caz, cu taxele si comisioanele aferente.

Impozitul pe castigul din transferul titlurilor de valoare se calculeaza si se retine de catre Ieba Trust, dupa cum urmeaza:
- prin calcularea si retinerea unei cote de 1% asupra castigului net din transferul titlurilor de valoare instrainate intr-o perioada mai mare de 365 de zile inclusiv de la data dobandirii.
- prin calcularea si retinerea unei cote de 1% asupra castigului net din transferul titlurilor de valoare instrainate intr-o perioada mai mica de 365 de zile exclusiv, de la data dobandirii, reprezentand plata partiala, in avans, a impozitului in procent de 16%.

Fiecare investitor in nume propriu sau prin reprezentantul sau fiscal are obligatia de a completa si de a depune la Administratia Financiara - declaratia de impunere anuala, pe baza informatiilor furnizate de Ieba Trust si de a plati, daca este cazul diferenta de impozit datorat.